รอมฎอน 2567

รอมฎอน 2567

สำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ตรงกับวันที่ 12 มีนาคม 2567 รอมฎอน 2567 สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน เริ่มต้นถือศีลอด ตรงกับวันที่ 12 มีนาคม 2567 วันที่ 10 มีนาคม 2567 สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1445 โดยระบุว่า ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1445 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1445 ตรงกับวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. […]